وضعیت مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


راهنمای نگارش مقالات

مشابهت‌یابی مقالات نشریه

مقالات ارسالی برای نشریه، پیش از انتشار با استفاده از سامانۀ «سمیم نور» مشابهت‌یابی خواهند شد. در صورت وجود همانندی غیرموجه، مقاله در هر مرحله (حتی پس از صفحه‌آرایی) برای بازبینی و اصلاح به نویسنده مسئول ارجاع داده می‌شود. شایان ذکر است مقالاتی که محتوای آن‌ها مصداق سرقت علمی یا ادبی تشخیص داده شوند از روند داوری و انتشار حذف می‌شوند.

کمیته علمی نشریه


 نامسمتتوضیحات 
دکتر محمدجواد امیریعضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد مشاریعضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر عنایت عباسیعضو تحریریه علمی

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مصطفی قاسمی عضو تحریریه علمی

هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

دکتر مهرناز حاتمی عضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

دکتر مهنوش مقدسی عضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

دکتر داود کولیوندعضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

دکتر رضا معصومیعضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

دکتر ماندانا بی مکرعضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان 

دکتر سعید کریمیعضو تحریریه علمی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر اکبر نیکخواهعضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

دکتر جهانگیر خواجه علی عضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 

دکتر علي اصغر مقدمعضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر محمد رفيعي الحسينيعضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمدحسن صالحيعضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر معصومه فراستیعضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس

دکتر محمدکاظم سوریعضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمیدرضا حاجی قنبرعضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر منصور قربانپورعضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

دکتر زهرا مینوش سیاوش حقیقیعضو تحریریه علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه رازیکاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تماس با دفتر نشریه

تلفن: 02634453131

همراه: 09905980206

 کرج، آزادگان، ابتدای بلوار مطهری، خیابان شهید سبحانی، پلاک48، واحد4

Shij.journals@gmail.com

تلفن موارد اضطراری: 09105360230

 

پاسخگویی تلفنی:

شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 12:30

خارج از این ساعات پیام با شماره 09905980206:

 موسسه مطبوعاتی مطالعات کاربردی شباک